Новини

Сключен рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество между СО район „Младост“ и Висше строително училище „Любен Каравелов“

В началото на седмицата бе сключен рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество между Столична община, район „Младост“ и Висше строително училище „Любен Каравелов“.

Рамковото споразумение е по инициатива на зам.-кмет ланд. арх. Мария Грозева и ВрИД Кмет – арх. Румен Русев и има за цел да обедини усилията на двете страни за осъществяване на дейности по задачи свързани с архитектурното и градоустройствено развитие на столичния район „Младост“.

Съвместната дейност на страните ще се състои в:

  • Организиране на съвместни прояви и форуми в сферата на архитектурата, градоустройството и строителството, както и с цел повишаване на квалификацията и образованието;
  • Оказване на взаимна помощ и подкрепа, свързани с планирането и проектирането на територията на Столична община – район „Младост“;
  • Разработване на студентски проекти и проучвания на база предоставени от района – актуална архитектурна и градоустройствена информация;
  • Практики и стажове за студентите на територията на СО район „Младост“.

Подобни инициативи са важни за зам.-кмет ланд. арх. Мария Грозева и арх. Русев – ВрИД Кмет на район „Младост“, защото дават възможност за постигане на по-добри резултати в работата на районната администрация, по-добро качество на живот на жителите в „Младост“, както и добър практически опит за бъдещите специалисти в областта.

Обмяната на опит и подобряването на квалификацията на всяка от страните по договора са сигурна предпоставка за поддържането на модерния облик на района и развитието му.

10:21 | 12.07.19 | Новини