• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
 • 02 906 76 00
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Обяви за работа

СО Район Младост набира кандидати за длъжността гл. експерт в отдел “Устройство на територията и кадастър”

РАЙОН МЛАДОСТ – Столична община набира кандидати за длъжността:
Главен експерт в отдел “Устройство на територията и кадастър”

Изисквания към длъжността:

 • Образование – висше
 • Специалност – архитектура
 • Образователна степен – магистър
 • Професионален опит – минимум две години стаж по специалността
 • Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
 • Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
 • Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
 • Постоянна работа; Пълно работно време;
 • Заплата от 520 до 920 BGN (Бруто)

 

17:19 | 07.04.17 | Обяви за работа