Обяви за работа

СО Район Младост набира кандидати за длъжността гл. експерт в отдел “Устройство на територията и кадастър”

РАЙОН МЛАДОСТ – Столична община набира кандидати за длъжността:
Главен експерт в отдел “Устройство на територията и кадастър”

Изисквания към длъжността:

  • Образование – висше
  • Специалност – архитектура
  • Образователна степен – магистър
  • Професионален опит – минимум две години стаж по специалността
  • Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
  • Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
  • Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
  • Постоянна работа; Пълно работно време;
  • Заплата от 520 до 920 BGN (Бруто)

 

17:19 | 07.04.17 | Обяви за работа