Новини

СО район “Младост” стартира акция във връзка със зачестили прояви на незаконно строителство и нерегламентирани промени на зелените площи

Във връзка със зачестилите прояви на незаконно строителство и нерегламентирани промени на зелените площи, ВрИд Кмет на раойн “Младост” – ланд. арх. Мария Грозева разпореди започването на акция по всички обекти въведени в експлоатация за последните 5 години по отношение на:

  • Реализирани и поддържани зелени площи съгласно одобреният инвестиционен проект;
  • Нерегламентирани преустройства, реконструкции и надстроявания, остъклявания на балкони, усвояване на покривни тераси и други отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

13:18 | 02.10.19 | Новини