1. Лора Емилова Белева
2. Надежда Илиева Рангелова