1. Милена Илиева Илиева – не доказва наличие на една година професионален опит.