Обяви за работа

Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СЕКРЕТАР в СО-район “Младост”

Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СЕКРЕТАР в СО-район “Младост”

1.     Георги Иванов Георгиев

2.      Калин Димитров Рушков

3.      Радослав Иванов Иванов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

Оригинален документ: Списък

12:16 | 18.07.18 | Обяви за работа