Обяви за работа

Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в СО – район “Младост”

 СПИСЪК

на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”:

1.     Гинка Василева Тодорова 

2.     Калин Пламенов Петков                 

3.     Любомир Ясенов Гелков

 

 

 

 

14:46 | 02.11.20 | Обяви за работа