Обяви за работа

СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в СО-район “Младост”

  1. Ваня Христова Гаджева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Т. Сумрачка/

 

13:08 | 09.09.21 | Обяви за работа