Новини

СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол по строителството“

 

СПИСЪК

    на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:    Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол  по строителството“   в СО-район “Младост”

  1. Виолета Тодорова Вълчева
  2. Росен Митков Чафадаров

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

                                                                                              /Сн. Вълкадинова/