СПИСЪК

на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

Началник отдел в отдел “Образование, социални дейности и                                                  здравеопазване, култура и спорт“ –  СО-район “Младост”

 

 

 

Вяра Атанасова Богатева

Зинаида Николова Йотова

Николай Енчев Колев

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /В. Клисуров/