СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”

 

  • Мина  Цанева Стоянова
  • Мирослав Цветков Тодоров

     

  • Владимир Иванов Йорданов