1. Ивана Севова Явашчева
2. Пламена Панкова Петкова
3. Христо Ангелов Драганов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Башар Бъчварова/