1. Илиан Димитров Иванов
2. Мартин Иванов Атанасов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  27.03.2024 г. от 10.00 ч., в заседателната зала  на 3 етаж, в сградата на  район ”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Бъчварова/