1. Захари Игнатов Янакиев
  2. Магдалена Атанасова Цонева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                   /Ив. Явашчева/