СПИСЪК  на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:  ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”

 

 

Гергана Пламенова Петрова

Гинка Василева Тодорова

Ирина Бойкова Стоименова

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                         /Л. Гелков/