Обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

1. Мария Кирилова Владимирова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 19.07.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район “Младост”, ж.к “Младост” 3 , ул. ” Свето Преображение”, № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Томова

Оригинален документ: Списък

15:49 | 05.07.18 | Обяви за работа