Обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

  1. Гинка Давидкова Филкова
  2. Калоян Кирилов Захариев
  3. Милена Бисерова Стоянова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.07.2018г. от 9.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район “Младост”, ж.к “Младост”3, ул. “Свето Преображение”, N9 1.

Оригинален документ: Обява

12:02 | 05.07.18 | Обяви за работа