Новини

СПИСЪК на допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“  на СО-район “Младост”

СПИСЪК

на допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“  на СО-район “Младост”

1.     Любомир Ясенов Гелков

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

                                                                                       /Р. Иванов/