Обяви за работа

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжност юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”

СПИСЪК
на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:
“ЮРИСКОНСУЛТ“  в СО-район “Младост”

  1. Кандидат, подал документи с входящ № РМЛ18-ГР94 – 2565/21.12.2018г.
  2. Кандидат, подал документи с входящ № РМЛ18-ГР94 – 2570/27.12.2018г.
  3. Кандидат, подал документи с входящ № РМЛ18-ГР94 – 2578/27.12.2018г.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.01.2019 г. от 14.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               /Р. Иванов/

Оригинален файл

16:21 | 03.01.19 | Обяви за работа