СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2023 г.

 № по ред Вх.№ Заявител Място за извършване на търговската дейност
1. РМЛ23-ГР94-81/19.01.2023г. Мария Ананиева ж.к.“Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
2. РМЛ23-ГР94-209/26.01.2023г. Спаска Яначкова ж.к.“Младост 4”,бул.”Александър Малинов”, Метростанция „Бизнес парк”, изхода към офис на АД „Софийска вода”.