СПИСЪК на КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2023 г.

 

№ по ред Вх.№ Заявител Място за извършване на търговската дейност
1 РМЛ23-ГР94-119/23.01.2023 Силвия Кирилова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”(извън обхвата на спирката)
2 РМЛ23-ГР94-162/24.01.2023 Гергана Цвяткова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”(извън обхвата на спирката)
3 РМЛ23-ГР94-89/19.01.2023 Мариета Гьотенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”(извън обхвата на спирката)
4 РМЛ23-ГР94-252/01.02.2023 Василка Тодорова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”(извън обхвата на спирката)
5 РМЛ23-ГР94-217/26.01.2023 Иван Христов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
6 РМЛ23-ГР94-246/31.01.2023 Валентина Христова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
7 РМЛ23-ГР94-183/24.01.2023 Силвия Йосифова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
8 РМЛ23-ГР94-163/24.01.2023 Данаил Иванов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
9 РМЛ23-ГР94-128/23.01.2023 Николай Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
10 РМЛ23-ГР94-127/23.01.2023 Дария Ангелова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
11 РМЛ23-ГР94-100/20.01.2023 Мариян Механджийски ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
12 РМЛ23-ГР94-117/20.01.2023 Ивелина Стоева ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
13 РМЛ23-ГР94-196/25.01.2023 Диана Филипова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
14 РМЛ23-ГР94-195/25.01.2023 Калин Филипов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
15 РМЛ23-ГР94-76/19.01.2023 Пламен Георгиев ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
16 РМЛ23-ГР94-137/23.01.2023 Свиленка Атанасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
17 РМЛ23-ГР94-96/20.01.2023 Милка Спасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
18 РМЛ23-ГР94-97/20.01.2023 Силвия Василева ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
19 РМЛ23-ГР94-99/20.01.2023 Костадинка Спасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
20 РМЛ23-ГР94-125/23.01.2023 Антония Петрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
21 РМЛ23-ГР94-131/23.01.2023 Стефи Ангелова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
22 РМЛ23-ГР94-130/23.01.2023 Снежана Асенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”(извън обхвата на спирката)
23 РМЛ23-ГР94-212/26.01.2023 Светлослав Стоянов ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
24 РМЛ23-ГР94-189/24.01.2023 Йорданка Коджия ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
25 РМЛ23-ГР94-88/19.01.2023 Мариета Гьотенова ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
26 РМЛ23-ГР94-70/19.01.2023 Иван Вутков ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
27 РМЛ23-ГР94-135/23.01.2023 Снежана Каньова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
28 РМЛ23-ГР94-71/19.01.2023 Ангелина Вуткова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
29 РМЛ23-ГР94-61/19.01.2023 Катерина Михалева ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
30 РМЛ23-ГР94-185/24.01.2023 Красимира Аспарухова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
31 РМЛ23-ГР94-101/20.01.2023 Нина Ямболиева ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
32 РМЛ23-ГР94-140/23.01.2023 Наташа Добрикова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
33 РМЛ23-ГР94-114/20.01.2023 Елена Димитрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
34 РМЛ23-ГР94-85/19.01.2023 Лилия Караспасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
35 РМЛ23-ГР94-186/24.01.2023 Катя Петрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
36 РМЛ23-ГР94-95/20.01.2023 Симеонка Симеонова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
37 РМЛ23-ГР94-149/23.01.2023 Детелина Пенева ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
38 РМЛ23-ГР94-257/01.02.2023 Валерия Илиева ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
39 РМЛ23-ГР94-62/19.01.2023 Мария Воинская ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
40 РМЛ23-ГР94-146/23.01.2023 Лилия Яначкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
41 РМЛ23-ГР94-147/23.01.2023 Кристиян Яначков ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
42 РМЛ23-ГР94-63/19.01.2023 Соня Сайменова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
43 РМЛ23-ГР94-73/19.01.2022 Поля Човикова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
44 РМЛ23-ГР94-155/23.01.2023 Мария Маловска ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
45 РМЛ23-ГР94-75/19.01.2023 Георги Хорозов ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
46 РМЛ23-ГР94-74/19.01.2023 Люба Христова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
47 РМЛ23-ГР94-65/19.01.2023 Сашка Кирилова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
48 РМЛ22-ГР94-45/13.01.2022 Йорданка Моловска ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
49 РМЛ23-ГР94-115/13.01.2022 Таня Цветкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
50 РМЛ23-ГР94-154/23.01.2023 Петранка Маловска ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
51 РМЛ22-ГР94-224/28.01.2022 Цветелина Бойкова Горнишка ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул. “Йерусалим”, от страната на супермаркет “Т Маркет” (до изхода от метростанцията)
52 РМЛ23-ГР94-110/20.01.2023 Петко Петков ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
53 РМЛ23-ГР94-208/26.01.2023 Тодор Божков ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
54 РМЛ23-ГР94-87/19.01.2023 Георги Ангелов ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
55 РМЛ23-ГР94-218/26.01.2023 Мариела Бонева ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
56 РМЛ23-ГР94-219/26.01.2023 Милен Беловски ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
57 РМЛ23-ГР94-156/24.01.2023 Юлия Найденова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
58 РМЛ23-ГР94-108/20.01.2023 Ася Йосифова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
59 РМЛ23-ГР94-92/20.01.2023 Зоя Механджийска ж.к. “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост” (извън обхвата на спирката)
60 РМЛ23-ГР94-78/19.01.2023 Марийка Личкова ж.к. “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост” (извън обхвата на спирката)
61 РМЛ23-ГР94-107/20.01.2023 Ася Йосифова ж.к. “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост” (извън обхвата на спирката)
62 РМЛ23-ГР94-121/23.01.2023 Иво Малинов ж.к. “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост” (извън обхвата на спирката)
63 РМЛ23-ГР94-120/23.01.2023 Гергана Малинова ж.к. “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост” (извън обхвата на спирката)
64 РМЛ23-ГР94-258/01.02.2023 Марийка Пенева ж.к. “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
65 РМЛ23-ГР94-132/23.01.2023 Стела Никифорова ж.к. “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
66 РМЛ23-ГР94-106/20.01.2023 Мария Борисова ж.к. “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
67 РМЛ23-ГР94-109/20.01.2023 Сашо Младенов ж.к. “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
68 РМЛ23-ГР94-122/23.01.2023 Мая Богомирова жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
69 РМЛ23-ГР94-139/23.01.2023 Стоян Десков ж.к. “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
70 РМЛ23-ГР94-221/27.01.2023 Божидар Божидаров ж.к. “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
71 РМЛ23-ГР94-124/23.01.2023 Десислава Осман жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
72 РМЛ23-ГР94-133/23.01.2023 Мадлена Шеретска ж.к.  “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
73 РМЛ23-ГР94-23/23.01.2023 Богомир Богомиров ж.к.  “Младост 2”, бул.”Александър Малинов”, метростанция „Ал.Теодоров-Балан”, пред бл.204
74 РМЛ23-ГР94-220/27.01.2023 Божидар Божидаров  ж.к. “Младост 2”, бул.”Александър Малинов”, метростанция „Ал.Теодоров-Балан”, пред бл.204
75 РМЛ23-ГР94-160/24.01.2023 Йорданка Патева ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал.Теодоров Балан”, пред бл.314
76 РМЛ23-ГР94-93/20.01.2023 Елисавета Дойчинова ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал.Теодоров Балан”, пред бл.314
77 РМЛ23-ГР94-223

/27.01.2023

Божидар Божидаров ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал.Теодоров Балан”, пред бл.314
78 РМЛ23-ГР94-77/19.01.2023 Вихрен Чолаков ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Община Младост”, посока „Център”, пред бл.380 (извън обхвата на спирката)
79 РМЛ23-ТД26-68/19.01.2023 „Артикос” ООД ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
80 РМЛ23-ГР94-67/19.01.2022 Бонка Иванова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
81 РМЛ23-ГР94-116/20.01.2023 Ивелина Стоева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
82 РМЛ23-ГР94-84/19.01.2023 Бойко Атанасов ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
83 РМЛ23-ГР94-222/27.01.2023 Божидар Божидаров ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
84 РМЛ23-ГР94-144/23.01.2023 Григор Иванов ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
85 РМЛ23-ГР94-102/20.01.2023 Мариян Механджийски ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
86 РМЛ23-ГР94-57/19.01.2023 Даринка Велчева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
87 РМЛ23-ГР94-166/24.01.2023 Ралица Апостолова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
88 РМЛ23-ГР94-69/19.01.2023 Силвия Палийска ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл.350”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
89 РМЛ23-ГР94-113/20.01.2023 Теменужка Димитрова ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл.350”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
90 РМЛ23-ГР94-56/19.01.2023 Даринка Велчева ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
91 РМЛ23-ГР94-142/23.01.2023 Силвия Томова ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
92 РМЛ23-ГР94-59/19.01.2023 Геновева Мартинова ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
93 РМЛ23-ГР94-68/19.01.2023 Силвия Палийска ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
94 РМЛ23-ГР94-168/24.01.2023 Сергей Апостолов ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
95 РМЛ23-ГР94-159/24.01.2023 Юлиана Недева ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
96 РМЛ23-ГР94-205/25.01.2023 Бойка Капитанова ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
97 РМЛ23-ГР94-143/23.01.2023 Павлин Томов ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
98 РМЛ23-ГР94-234/30.01.2023 Биляна Иванова ж.к.”Младост 3″, бул.”Андрей Сахаров”, между двата изхода на метростанция „Младост 3”, посока „Център”
99 РМЛ23-ГР94-227/27.01.2023 Снежана Цакова ж.к.”Младост 3″, бул.”Андрей Сахаров”, между двата изхода на метростанция „Младост 3”, посока „Център”
100 РМЛ23-ГР94-66/19.01.2023 Василка Ботева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
101 РМЛ23-ГР94-58/19.01.2023 Лиляна Стоянова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
102 РМЛ23-ГР94-231/30.01.2023 Емил Николов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
103 РМЛ23-ГР94-169/24.01.2023 Никола Ангелов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
104 РМЛ23-ГР94-129/23.01.2023 Лилия Василева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
105 РМЛ23-ГР94-60/19.01.2023 Милка Велкова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
106 РМЛ23-ГР94-79/19.01.2023 Роза Сариева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
107 РМЛ23-ГР94-158/24.01.2023 Димитър Вучков ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
108 РМЛ23-ГР94-105/20.01.2023 Борис Борисов ж.к.“Младост 4”, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка „Метростанция Бизнес парк”, посока „Център”, от страната на бензиностанция „Лукойл” (извън обхвата на спирката)
109 РМЛ23-ГР94-190/20.01.2023 Татяна Тосева ж.к.“Младост 4”, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка „Метростанция Бизнес парк”, посока „Център”, от страната на бензиностанция „Лукойл” (извън обхвата на спирката)
110 РМЛ23-ГР94-207/19.01.2023 Мария Пенова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
111 РМЛ23-ГР94-54/19.01.2023 Андреа Петкова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
112 РМЛ23-ГР94-53/19.01.2023 Даниела Ванкова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
113 РМЛ23-ГР94-167/24.01.2023 Васил Иванов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
114 РМЛ23-ГР94-241/31.01.2023 Нина Иванова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
115 РМЛ23-ГР94-153/23.01.2023 Ренета Вакулева ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
116 РМЛ23-ГР94-197/25.01.2022 Виолета Постолова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
117 РМЛ23-ГР94-248/31.01.2023 Елизабета Иванова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
118 РМЛ23-ГР94-98/20.01.2023 Надка Мирчева ж.к. “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
119 РМЛ23-ГР94-83/19.01.2023 Мария Микова ж.к. “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
120 РМЛ23-ГР94-72/19.01.2023 Доротея Димитрова ж.к. “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
121 РМЛ23-ГР94-104/20.01.2023 Нина Ямболиева ж.к.  “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
122 РМЛ23-ГР94-152/23.01.2023 Людмила Христова  ж.к. “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
123 РМЛ23-ГР94-172/24.01.2023 Ивайло Ангелов ж.к.  “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
124 РМЛ23-ГР94-177/24.01.2023 Олга Благоева жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
125 РМЛ23-ГР94-55/19.01.2023 Йоан Петков жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
126 РМЛ23-ГР94-239/31.01.2023 Габриела Костадинова жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
127 РМЛ23-ГР94-103/20.01.2023 Мариян Механджийски ж.к. “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин “Фантастико”,  (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
128 РМЛ23-ГР94-118/20.01.2023 Ивелина Стоева ж.к.”Младост 4″, ъгъла на ул.”Д-р Атанас Москов”, с ул. „Бизнес Парк София”, от страната на сградите на „Бизнес Парк София”,  срещу магазин “Фантастико”
129 РМЛ23-ГР94-220/27.01.2023 Капка Цанова кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
130 РМЛ23-ГР94-91/19.01.2023 Еделина Илиева кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
131 РМЛ23-ГР94-232/30.01.2023 Ваня Колева кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
132 РМЛ23-ГР94-145/23.01.2023 Никол Николова кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
133 РМЛ23-ГР94-136/23.01.2023 Снежана Добренова кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)