СПИСЪК на КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.

№ по ред Вх. № Заявител Място за извършване на търговската дейност
1. РМЛ24-ГР94-488/26.02.2024 Соня Николова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
2 РМЛ24-ГР94-492/26.02.2024 Милена Сандова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
3 РМЛ24-ГР94-489/26.02.2024 Мирослав Конов ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
4 РМЛ24-ГР94-392/19.02.2024 Валя Николова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
5 РМЛ24-ГР94-393/19.02.2024 Димитър Николов ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
6 РМЛ24-ГР94-332/15.02.2024 Мирослав Чаушев ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
7 РМЛ24-ГР94-330/15.02.2024 Елена Чаушева ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
8 РМЛ24-ГР94-328/15.02.2024 Ваня Барумова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
9 РМЛ24-ГР94-331/15.02.2024 Таня Ангелова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
10 РМЛ24-ГР94-394/19.02.2024 Стевка Асенова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
11 РМЛ24-ГР94-327/14.02.2024 Мирослав Спасов ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
12 РМЛ24-ГР94-326/14.02.2024 Михаил Русев ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
13 РМЛ24-ГР94-329/15.02.2024 Христо Ангелов ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
14 РМЛ24-ГР94-493/26.02.2024 Методи Петров ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
15 РМЛ24-ГР94-494/26.02.2024 Аксения Петрова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
16 РМЛ24-ГР94-484/26.02.2024 Албена Алексева ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
17 РМЛ24-ГР94-485/26.02.2024 Яким Янков ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
18 РМЛ24-ГР94-523/28.02.2024 Ася Вангелова ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
19 РМЛ24-ГР94-525/29.02.2024 Николай Димитров ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
20 РМЛ24-ГР94-444/21.02.2024 Мария Кантаржи ж.к. „Младост” 1, бул. „Цариградско шосе”, автобусна спирка „Окръжна болница”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
21 РМЛ24-ГР94-209/20.02.2024 „Гардън Трейд“ ЕООД ж.к.“Младост 1”, до локално платно пред изхода на подлеза, посока пазара
22 РМЛ24-ГР94-208/20.02.2024 „Гардън Трейд“ ЕООД ж.к.“Младост 1”, до локално платно пред изхода на подлеза, посока пазара
23 РМЛ24-ГР94-455/22.02.2024 Деница Цанова ж.к.“Младост 1”, до локално платно пред изхода на подлеза, посока пазара
24 РМЛ24-ТД26-425/20.02.2024 Ефтим Евтимов ж.к.“Младост 1”, до локално платно пред изхода на подлеза, посока пазара
25 РМЛ24-ТД26-426/20.02.2024 Ефтим Евтимов ж.к. „Младост 1”, ул.”Димитър Моллов”, срещу пазар „Окръжна болница”, до Тото пункта
26 РМЛ24-ГР94-381/16.02.2024 Кристина Костадинова ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
27 РМЛ24-ГР94-369/16.02.2024 Добринка Кирилова ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
28 РМЛ24-ГР94-315/14.02.2024 Красимира Аспарухова ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
29 РМЛ24-ГР94-360/16.02.2024 Мариян Механджийски ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
30 РМЛ24-ГР94-362/16.02.2024 Борис Костадинов ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
31 РМЛ24-ГР94-367/16.02.2024 Цветанка Костадинова ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, автобусна спирка „Бл.43”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
32 РМЛ24-ГР94-418/20.02.2024 Петър Грозев ж.к. „Младост 1”, бул. „Александър Малинов”, на тротоара до автобусна спирка „Бл.43”, посока „Младост” (извън обхвата на спирката)
33 РМЛ24-ГР94-312/14.02.2024 Петър Принов ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
34 РМЛ24-ГР94-313/14.02.2024 Марина Принова ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
35 РМЛ24-ГР94-311/14.02.2024 Димитрина Матеева ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
36 РМЛ24-ГР94-379/16.02.2024 Петър Димитров ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
37 РМЛ24-ГР94-380/16.02.2024 Марияна Димитрова ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
38 РМЛ24-ГР94-316/14.02.2024 Кристиян Яначков ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
39 РМЛ24-ГР94-314/14.02.2024 Лилия Яначкова ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
40 РМЛ24-ГР94-318/14.02.2024 Теодора Ненкова ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
41 РМЛ24-кц01-771/21.02.2024 Антонина Балевска ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
42 РМЛ24-ГР94-389/19.02.2024 Даниела Сотирова ж.к. „Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, Метростанция „Младост 1”, спирка „Пазар Младост 1”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
43 РМЛ24-ГР94-527/29.02.2024 Йорданка Игнатова ж.к.“Младост 1“, ул. “Йерусалим“, на тротоара пред магазин „Фантастико”, преди подхода за автомобили към магазина, посока към бул.”Андрей Ляпчев”
44 РМЛ24-ГР94-404/19.02.2024 Марийка Пенева ж.к. „Младост 1”, ул. „Методи Андонов”, до бл. 64
45 РМЛ24-ГР94-402/19.02.2024 Марио Ибризов ж.к. „Младост 1”, ул. „Методи Андонов”, до бл. 64
46 РМЛ24-ГР94-403/19.02.2024 Иванка  Иванова ж.к. „Младост 1”, ул. „Методи Андонов”, до бл. 64
47 РМЛ24-ГР94-419/20.02.2024 Петър Грозев ж.к.“Младост 2”, ул.”Акад. Ал. Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
48 РМЛ24-ГР94-391/19.02.2024 Роза Василева ж.к.“Младост 2”, ул.”Акад. Ал. Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
49 РМЛ24-ГР94-481/26.02.2024 Тодорка Асенова ж.к. „Младост 2”, бул.”Александър Малинов”, Метростанция „Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.204
50 РМЛ24-ГР94-374/16.02.2024 Венка Тодорова ж.к. „Младост 2”, бул.”Александър Малинов”, Метростанция „Акад. Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.204
51 РМЛ24-ГР94-480/26.02.2024 Кирил Асенов ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
52 РМЛ24-ГР94-375/16.02.2024 Венка Тодорова ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
53 РМЛ24-ГР94-490/26.02.2024 Живка Сандова ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
54 РМЛ24-ГР94-483/26.02.2024 Величка Асенова ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
55 РМЛ24-ГР94-482/26.02.2024 Димитър Асенов ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
56 РМЛ24-ГР94-491/26.02.2024 Борис Йорданов ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
57 РМЛ24-ГР94-491/26.02.2024 Роза Христова ж.к. „Младост 3”,бул.”Ал.Малинов”, Метростанция „Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.314
58 РМЛ24-ГР94-401/19.02.2024 Десислава Димитрова ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”,  автобусна спирка „Община Младост”,  посока „Младост”, пред бл. 342  (извън обхвата на спирката)
59 РМЛ24-ГР94-401/19.02.2024 Георги Пенев ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”,  автобусна спирка „Община Младост”,  посока „Младост”, пред бл. 342  (извън обхвата на спирката)
60 РМЛ24-ГР94-360/16.02.2024 Даринка Велчева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
61 РМЛ24-ГР94-500/26.02.2024 Ивелина Стоева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
62 РМЛ24-ГР94-450/22.02.2024 Силвия Палийска ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
63 РМЛ24-ГР94-341/15.02.2024 Васил Димитров ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
64 РМЛ24-ГР94-355/16.02.2024 Румен Механджийски ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
65 РМЛ24-ГР94-430/21.02.2024 Пламен Миков ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
66 РМЛ24-ГР94-437/21.02.2024 Цветан Димитров ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
67 РМЛ24-ГР94-422/20.02.2024 Иван Костадинов ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
68 РМЛ24-ГР94-423/20.02.2024 Иво Узунов ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
69 РМЛ24-ГР94-459/22.02.2024 Борка Георгиева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
70 РМЛ24-ГР94-460/22.02.2024 Радослав Георгиев ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
71 РМЛ24-ГР94-372/16.02.2024 Надя Георгиева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
72 РМЛ24-ГР94-461/22.02.2024 Стефани Георгиева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
73 РМЛ24-ГР94-322/14.02.2024 Нина Чолакова ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
74 РМЛ24-ГР94-501/26.02.2024 Бонка Иванова ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
75 РМЛ24-ГР94-522/28.02.2024 Мартина Георгиева ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
76 РМЛ24-ГР94-317/14.02.2024 Теодора Ненкова ж.к. „Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
77 РМЛ24-ГР00-25/20.02.2024 Николина Манолова ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл.350”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
78 РМЛ24-ГР94-427/20.02.2024  Николай Манолова ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл.350”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
79 РМЛ24-ГР94-310/14.02.2024 Емил Русков ж.к. „Младост 3”, до бл. 349, срещу магазин „ДАР”
80 РМЛ24-ГР94-451/22.02.2024 Силвия Палийска ж.к. „Младост 3”, до бл. 349, срещу магазин „ДАР”
81 РМЛ24-ГР94-357/16.02.2024 Румен Механджийски ж.к. „Младост 3”, до бл. 349, срещу магазин „ДАР”
82 РМЛ24-ГР94-338/16.02.2024 Живко Радев ж.к. „Младост 3”, ул.”Свето Преображение”, пред пазар „Мания”
83 РМЛ24-ГР94-371/16.02.2024 Мария Георгиева ж.к. „Младост 3”, ул.”Свето Преображение”, пред пазар „Мания”
84 РМЛ24-ГР94-424/20.02.2024 Зорница Шаламанова ж.к. „Младост 3”, ул.”Свето Преображение”, пред пазар „Мания”
85 РМЛ24-ГР94-521/28.02.2024 Адриян Костов ж.к. „Младост 3”, ул.”Свето Преображение”, пред пазар „Мания”
86 РМЛ24-ГР94-337/15.02.2024 Ѝордан Радев ж.к. „Младост 3”, ул.”Свето Преображение”, пред пазар „Мания”
87 РМЛ24-ГР94-347/15.02.2024 Ивайло Ангелов ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
88 РМЛ24-ГР94-354/15.02.2024 Василка Ботева ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
89 РМЛ24-ГР94-309/14.02.2024 Емил Русков ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
90 РМЛ24-ГР94-349/15.02.2024 Вероника Вълчева ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
91 РМЛ24-ГР94-349/15.02.2024 Спас Батлашки ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
92 РМЛ24-ГР94-333/15.02.2024 Роза Сариева ж.к. „Младост 4”, ул. „Ал. Паскалев” срещу VS MARKET (на тротоара)
93 РМЛ24-ГР94-502/26.02.2024 Дочка Стоименова ж.к.“Младост 4”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл. 411“, посока „Център“, пред пазара (извън обхвата на спирката)
94 РМЛ24-ГР94-520/28.02.2024 Любослава Динева ж.к.“Младост 4”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл. 411“, посока „Център“, пред пазара (извън обхвата на спирката)
95 РМЛ24-ГР94-468/23.02.2024 Венислава Йотова ж.к.“Младост 4”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „Бл. 411“, посока „Център“, пред пазара (извън обхвата на спирката)
96 РМЛ24-ГР94-487/26.02.2024 Мариана Конова ж.к.“Младост 4”, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка „115-ти пощенски клон”, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
97 РМЛ24-ГР94-495/26.02.2024 Валери Димитров ж.к.“Младост 4”, ул.”Проф. Александър Танев”, пред магазин „Лидъл”, на тротоара преди автобусната спирка, посока „Център” (извън обхвата на спирката)
98 РМЛ24-ГР94-464/23.02.2024 Виолета Йосифова ж.к. „Младост 4”, бул. Александър Малинов”, авт.спирка „Метростанция Бизнес парк”, посока „Център”, от страната на бензиностанция „Лукойл” (извън обхвата на спирката)
99 РМЛ24-ГР94-304/14.02.2024 Росица Петрова ж.к. „Младост 4”, бул. Александър Малинов”, метростанция „Бизнес парк”, изхода към офис на АС „Софийска вода”
100 РМЛ24-ГР94-396/19.02.2024 Николай Димитров ж.к. „Младост 4”, бул. Александър Малинов”, метростанция „Бизнес парк”, изхода към офис на АС „Софийска вода”
101 РМЛ24-ГР94-475/23.02.2024 Мариела Божинова ж.к. „Младост 4”, бул. Александър Малинов”, метростанция „Бизнес парк”, изхода към офис на АС „Софийска вода”
102 РМЛ24-ГР94-470/23.02.2024 Ренета Вакулева ж.к. „Младост 4”, бул. Александър Малинов”, метростанция „Бизнес парк”, изхода към офис на АС „Софийска вода”
103 РМЛ24-ГР94-469/23.02.2024 Людмила Христова ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
104 РМЛ24-ГР94-345/15.02.2024 Мария Микова ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
105 РМЛ24-ГР94-350/15.02.2024 Никола Ангелов ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
106 РМЛ24-ГР94-395/19.02.2024 Николай Димитров ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
107 РМЛ24-ГР94-351/15.02.2024 Радко Ангелов ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
108 РМЛ24-ГР94-301/14.02.2024 Ивелина Огнянова ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
109 РМЛ24-ГР94-302/14.02.2024 Пенка Христова ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
110 РМЛ24-ГР94-353/15.02.2024 Малинка Кръстева ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
111 РМЛ24-ГР94-461/22.02.2024 Кирил Митев ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
112 РМЛ24-ГР94-344/15.02.2024 Бойко Атанасов ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Атанас Москов”, тротоара пред магазин „Фантастико” (извън обхвата на авт.спирка в посока „Център”)
113 РМЛ24-ГР94-352/15.02.2024 Емилия Михайлова ж.к. „Младост 4”, на ъгъла на ул. „д-р Атанас Москов” с ул. „Биснес Парк София”, от страната на сградите на „Бизнес Парк София”, срещу магазин „Фантастико”
114 РМЛ24-ГР94-363/16.02.2024 Нина Ямболиева ж.к. „Младост 4”, на ъгъла на ул. „д-р Атанас Москов” с ул. „Биснес Парк София”, от страната на сградите на „Бизнес Парк София”, срещу магазин „Фантастико”
115 РМЛ24-ГР94-361/16.02.2024 Габриела Костадинова ж.к. „Младост 4”, на ъгъла на ул. „д-р Атанас Москов” с ул. „Биснес Парк София”, от страната на сградите на „Бизнес Парк София”, срещу магазин „Фантастико”
116 РМЛ24-ГР00-22/16.02.2024 Костадин Костадинов ж.к. „Младост 4”, на ъгъла на ул. „д-р Атанас Москов” с ул. „Биснес Парк София”, от страната на сградите на „Бизнес Парк София”, срещу магазин „Фантастико”
117 РМЛ24-ГР94-305/14.02.2024 Делян Жорев ж.к.“Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, до магазин „Фантастико“, след автобусна спирка посока „Център“, след подстъпа за зареждане на магазина
118 РМЛ24-ГР94-397/19.02.2024 Еделина Илиева кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
119 РМЛ24-ГР94-449/22.02.2024 Ваня Колева кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
120 РМЛ24-ГР94-446/22.02.2024 Цвета Христова кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)