СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2022 г.

Вижте списъка тук