Обяви за работа

Списък на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СЕКРЕТАР в СО-район “Младост”

Списък на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СЕКРЕТАР в СО-район “Младост”

1. Николета Каменова Кирилова – не доказва наличие на изискуемия професионален опит, а именно 4 год.

Оригинален документ: Списък

12:19 | 18.07.18 | Обяви за работа