Обяви за работа

СПИСЪК на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в СО-район “Младост”

1. Галина Александрова Тополова – не представя документи, доказващи необходимия професионален опит.
2. Десислава Георгиева Сухарева – представената диплома не удостоверява необходимата професионална област.
3. Искра Иванова Кушева – представената диплома не удостоверява необходимата професионална област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Т. Сумрачка/

 

13:07 | 09.09.21 | Обяви за работа