1. Ана Ангелова Тотолакова – не доказва наличие на две години професионален опит