Обяви за работа

Списък на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в СО- район „Младост”

Списък на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в СО- район „Младост”.
1. Списък с недопуснати кандидати

16:22 | 29.09.15 | Обяви за работа