Обяви за работа

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

1. Калоян Кирилов Захариев – не доказва необходимата специфи­кация на образование, а именно архитектура или строителство на сгради и съоръжения

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Томова

Оригинален документ: Списък

 

15:53 | 05.07.18 | Обяви за работа