Обяви за работа

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

  1. Христина Маринова Михайлова – не доказва необходи­мата спецификация на образование, а именно социални и стопански науки

Оригинален документ: Обява

12:00 | 05.07.18 | Обяви за работа