СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.

№ по ред Вх. № Заявител Заявено място за извършване на търговската дейност
1. РМЛ24-ГР94-303/14.02.2024 Виолета Йосифова ж.к. „Младост 4”, авт. сп. Бл.437 / Рибката/
2. РМЛ24- ГР94-499/26.02.2024 Лина Кръстева ж.к. „Младост 4”, ул. „д-р Ал. Паскалев“, пред магазин „Фантастико”
3. РМЛ24-ГР94-532/29.02.2024 Весела Пенчева ж.к.“Младост 3”, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ

 

Търговците с неуважени желания за посоченото от тях място за извършване на продажба на цветя, при желание от тяхна страна могат да бъдат пренасочени на останалите свободни места от Заповед №РМЛ24-РД09-73/05.02.2024 г.  на кмета на СО – район „Младост“.