Съобщения

Списък с допуснати и недопуснати кандидати по Проект „Независим живот“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:

  1. Мария Тодорова Иванова
  2. Катрин Георгиева Борисова
  3. Елена Николаева Тачева

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК И СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:

  1. Евгени Стефанов Манчев
  2. Иванка Димитрова Милушева
  3. Силвия Цветанова Владимирова
  4. Елизабета Стоянова Овчарова

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:

  1. Мария Тодорова Иванова
  2. Катрин Георгиева Борисова
  3. Елена Николаева Тачева

Интервютата ще се проведат на 02.03.2016г. в 14 часа.

15:20 | 01.03.16 | Съобщения