1. Допуснати до конкурс:

Ивайло Добрев Николов;

Бистра Веселинова Будинова;

Симона Юрий Георгиева;

Ния Красиирова Георгиева.

  1. Недопуснати до конкурс кандидати:

Няма

 

Кандидатите следва да се явят в 10:00 ч. на 09.10.2023 г. в сградатга на Столична община, район „Младост“ с адрес гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“, № 1, ет. 3, заседателна зала, за решаване на тест и провеждане на интервю с успешно издържалите теста кандидати.