Съобщения

Списък с Излезлите от движение МПС в р-н “Младост”, които предстои да бъдат премахнати след 05.06.2018 г.

Уважаеми граждани на район “Младост”,

Публикуваме тук неполучените от граждани заповеди от кмета на район “Младост” за премахване на излезлите от движение МПС на територията на района. Собствениците на автомобили, излезли от движение могат да ги премахнат до 05.06.2018 г., когато ще започне тяхното принудително премахване. Репатрираните автомобили ще бъдат закарани на адрес: гр. Нови Искър, ул. “Кременица” 2. При желание собствениците им ще могат да си ги вземат обратно, след като заплатят таксата за репатриране. Всички непотърсени МПС ще бъдат предадени за скрап.

Документи:

ИУМПС 1
ИУМПС 2
ИУМПС 3
ИУМПС 4
ИУМПС 5
ИУМПС 6
ИУМПС 7
ИУМПС 8
ИУМПС 9
ИУМПС 10
ИУМПС 11
ИУМПС 12
ИУМПС 13
ИУМПС 14
ИУМПС 15
ИУМПС 16
ИУМПС 17
ИУМПС 18
ИУМПС 19
ИУМПС 20
ИУМПС 21
ИУМПС 22
ИУМПС 23
ИУМПС 24
ИУМПС 25
ИУМПС 26
ИУМПС 27
ИУМПС 28
ИУМПС 29
ИУМПС 30
ИУМПС 31
ИУМПС 32
ИУМПС 33
ИУМПС 34
ИУМПС 35
ИУМПС 36
ИУМПС 37
ИУМПС 38
ИУМПС 39
ИУМПС 40
ИУМПС 41
ИУМПС 42
ИУМПС 43
ИУМПС 44

 

22.05.2018

 

 

16:20 | 22.05.18 | Съобщения