Съобщения

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2021 г.

 

№ по ред Вх. Заявител Място за извършване на търговската дейност
1 РМЛ21-ГР94-90/18.01.2021 Силвия Кирилова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
2 РМЛ21-ГР94-56/14.01.2021 Олга Благоева ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
3 РМЛ21-ТД26-88/14.01.2021 Гергана Цвяткова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
4 РМЛ21-ГР94-73/14.01.2021 Мариета Гьотенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
5 РМЛ21-ГР94-82/15.01.2021 Антония Петрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
6 РМЛ21-ГР94-32/13.01.2021 Кузман Йосифов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
7 РМЛ21-ТД26 72/13.01.2021 Георги Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
8 РМЛ21-ГР94-133/20.01.2021 Снежана Асенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
9 РМЛ21-ГР94-33/13.01.2021 Силвия Йосифова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
10 РМЛ21-ТД26-89/14.01.2021 Данаил Иванов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
11 РМЛ21-ГР94-132/20.01.2021 Николай Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
12 РМЛ21-ГР94-131/20.01.2021 Дария Ангелова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
13 РМЛ21-ГР94-53/13.01.2021 Мариян Механджийски ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
14 РМЛ21-ГР94-204/27.01.2021 Цветана Стефанова ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
15 РМЛ21-ГР94-142/21.01.2021 Светлослав Стоянов ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
16 РМЛ21-ГР94-203/27.01.2021 Иван Николов ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
17 РМЛ21-ГР94-74/14.01.2021 Мариета Гьотенова ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
18 РМЛ21-ГР94-219/28.01.2021 Жанет Пашова ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
19 РМЛ21-ТД26-97/14.01.2021 Калин Филипов ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
20 РМЛ21-ГР94-222/28.01.2021 Йорданка Коджиа ж.к.”Младост 1″, ул. „Димитър Моллов”, срещу пазар „Окръжна болница”, до Тото пункта
21 РМЛ21-ГР94-83/15.01.2021 Георги Чобанов ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
22 РМЛ21-ТД26-63/13.01.2021 Снежана Каньова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
23 РМЛ21-ТД26-58/13.01.2021 Цветанка Караспасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
24 РМЛ21-ГР94-39/13.01.2021 Катерина Михалева ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
25 РМЛ21-ГР94-221/28.01.2021 Красимира Аспарухова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
26 РМЛ21-ГР94-124/20.01.2021 Диана Димитрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
27 РМЛ21-ТД26-93/14.01.2021 Наташа Добрикова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
28 РМЛ21-ГР94-170/25.01.2021 Лилия Яначкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
29 РМЛ21-ТД26-57/13.01.2021 Лилия Караспасова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
30 РМЛ21-ГР94-229/29.01.2021 Катя Петрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
31 РМЛ21-ТД26-129/19.01.2021 Валерия Илиева ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
32 РМЛ21-ГР94-40/13.01.2021 Мария Войнская ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
33 РМЛ21-ГР94-59/14.01.2021 Иван Сергеев ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
34 РМЛ21-ТД26-157/21.01.2021 Венцислав Тодоров ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
35 РМЛ21-ГР94-42/13.01.2021 Соня Сайменова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
36 РМЛ21-ГР94-47/13.01.2021 Поля Човикова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
37 РМЛ21-ТД26-102/14.01.2021 Мария Маловска ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
38 РМЛ21-ГР94-61/14.01.2021 Веселина Иванова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
39 РМЛ21-ГР94-46/13.01.2021 Люба Христова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
40 РМЛ21-ГР94-41/13.01.2021 Сашка Кирилова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
41 РМЛ21-ТД26-125/19.01.2021 Теменужка Пешева ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул. “Йерусалим”, от страната на супермаркет “Т Маркет” (до изхода от метростанцията)
42 РМЛ21-ТД26-134/19.01.2021 Цветелина Горнишка ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул. “Йерусалим”, от страната на супермаркет “Т Маркет” (до изхода от метростанцията)
43 РМЛ21-ГР94-195/27.01.2021 Васил Еленков ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул. “Йерусалим”, от страната на супермаркет “Т Маркет” (до изхода от метростанцията)
44 РМЛ21-ТД26-92/14.01.2021 Петко Петков ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
45 РМЛ21-ГР94-147/21.01.2021 Петър Найденов ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
46 РМЛ21-ТД26-119/18.01.2021 Росен Цветков ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
47 РМЛ21-ГР94-54/13.01.2021 Станислава Найденова ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
48 РМЛ21-ТД26-71/13.01.2021 Павлин Киров ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
49 РМЛ21-ТД26-76/14.01.2021 Женя Иванова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
50 РМЛ21-ГР94-117/20.01.2021 Милка Симова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
51 РМЛ21-ГР94-118/20.01.2021 Мария Тодорова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
52 РМЛ21-ГР94-64/14.01.2021 Йордан Богев ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
53 РМЛ21-ГР94-217/28.01.2021 Йорданка Убинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
54 РМЛ21-ГР94-171/25.01.2021 Кристиян Яначков ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
55 РМЛ21-ГР94-148/21.01.2021 Юлия Найденова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
56 РМЛ21-ГР94-216/28.01.2021 Павел Георгиев ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
57 РМЛ21-ТД26-124/19.01.2021 Зоя Механджийска жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока “Младост”
58 РМЛ21-ГР94-80/14.01.2021 Йорданка Маловска жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”, посока “Младост”
59 РМЛ21-ГР94-214/28.01.2021 Любомир Генчев жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока “Младост”
60 РМЛ21-ТД26-199/26.01.2021 Гергана Малинова жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”, посока “Младост”
61 РМЛ21-ГР94-215/28.01.2021 Цветана Генчева жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”, посока “Младост”
62 РМЛ21-ТД26-198/26.01.2021 Иво Маринов жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”, посока “Младост”
63 РМЛ21-ГР94-81/14.01.2021 Радостина Конова жк “Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”, посока “Младост”
64 РМЛ21-ГР94-85/15.01.2021 Мариела Бонева жк “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
65 РМЛ21-ГР94-200/27.01.2021 Илияна Василева жк “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
66 РМЛ21-ТД26-86/14.01.2021 Стела Никифорова жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
67 РМЛ21-ГР94-212/28.01.2021 Мария Борисова жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
68 РМЛ21-ТД26-68/13.01.2021 Сашо Младенов жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров- Балан”, пред “РУМ”
69 РМЛ21-ГР94-57/14.01.2021 Мая Богомирова жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров- Балан”, пред “РУМ”
70 РМЛ21-ГР94-139/21.01.2021 Стоян Десков жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров- Балан”, пред “РУМ”
71 РМЛ21-ГР94-138/21.01.2021 Наталия Дескова жк “Младост 2″, ул. „Акад. Ал. Теодоров- Балан”, пред “РУМ”
72 РМЛ21-ТД26-151/21.01.2021 Божидар Божидаров жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров- Балан”, пред “РУМ”
73 РМЛ21-ТД26-90/14.01.2021 Десислава Кацарска жк “Младост 2″, ул.”Акад. Ал.  „Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
74 РМЛ21-ГР94-58/14.01.2021 Богомир Богомиров жк “Младост 2”, бул. „Александър Малинов”, метростанция „Ал. Теодоров -Балан”, пред бл.204
75 РМЛ21-ТД26-85/14.01.2021 Мадлена Шеретска жк “Младост 2”, бул. „Александър Малинов”, метростанция „Ал. Теодоров -Балан”, пред бл.204
76 РМЛ21-ГР94-135/21.01.2021 Татяна Патеева жк “Младост 2”, бул. „Александър Малинов”, метростанция „Ал. Теодоров -Балан”, пред бл.204
77 РМЛ21-ГР94-92/18.01.2021 Йорданка Патева ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал. Теодоров Балан”, пред бл.314
78 РМЛ21-ГР94-234/29.01.2021 Елисавета Дойчинова ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал. Теодоров Балан”, пред бл.314
79 РМЛ21-ГР94-175/25.01.2021 Илиян Илиев ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал. Теодоров Балан”, пред бл.314
80 РМЛ21-ГР94-206/27.01.2021 Добринка Иванова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Община Младост”, посока “Младост”, пред бл.342 (извън обхвата на спирката)
81 РМЛ21-ГР94-205/27.01.2021 Радослава Душкова – Николова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Община Младост”, посока “Младост”, пред бл.342 (извън обхвата на спирката)
82 РМЛ21-ТД26-122/19.01.2021 „Артикос” ООД жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
83 РМЛ21-ГР94-37/13.01.2021 Бонка Иванова жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
84 РМЛ21-ТД26-99/14.01.2021 Ивелина Стоева жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
85 РМЛ21-ТД26-175/25.01.2021 Тодорка Георгиева жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
86 РМЛ21-ТД26-177/25.01.2021 Цветелина Иванова жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
87 РМЛ21-ГР94-77/14.01.2021 Мирослав Стоянов жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
88 РМЛ21-ГР94-51/13.01.2021 Павлинка Манева жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
89 РМЛ21-ГР94-77/14.01.2021 Александра Илиева жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
90 РМЛ21-ГР94-98/18.01.2021 Даринка Велчева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
91 РМЛ21-ТД26-98/14.01.2021 Ивелина Стоева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
92 РМЛ21-ТД26-75/14.01.2021 Ралица Апостолова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
93 РМЛ21-ГР94-184/26.01.2021 Силвия Палийска ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Бл.350”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
94 РМЛ21-ГР94-144/21.01.2021 Мартин Анев ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Бл.350”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
95 РМЛ21-ГР94-108/19.01.2021 Теменужка Димитрова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Бл.350”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
96 РМЛ21-ГР94-182/26.01.2021 Силвия Палийска ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
97 РМЛ21-ГР94-153/22.01.2021 Даринка Велчева ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
98 РМЛ21-ТД26-121/18.01.2021 Бойка Капитанова ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
99 РМЛ21-ГР94-103/19.01.2021 Роза Сариева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
100 РМЛ21-ГР94-86/15.01.2021 Василка Ботева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
101 РМЛ21-ГР94-62/14.01.2021 Лиляна Стоянова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
102 РМЛ21-ГР94-65/14.01.2021 Милка Велкова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
103 РМЛ21-ТД26-82/14.01.2021 Лилия Василева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
104 РМЛ21-ГР94-31/13.01.2021 Илияна Цветанова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
105 РМЛ21-ТД26-67/13.01.2021 Мария Ананиева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
106 РМЛ21-ТД26-127/19.01.2021 Димитър Вучков ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
107 РМЛ21-ГР94-242/29.01.2021 Елена Николова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу VS MARKET (на тротоара)
108 РМЛ21-ГР94-239/29.01.2021 Татяна Тосева ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Метростанция Бизнес парк”, посока “Център”, от страната на бензиностанция “Лукойл” (извън обхвата на спирката)
109 РМЛ21-ГР94-146/21.01.2021 Виолета Постолова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
110 РМЛ21-ГР94-197/27.01.2021 Иван Соколов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
111 РМЛ21-ГР94-198/27.01.2021 Нина Иванова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
112 РМЛ21-ТД26-65/13.01.2021 Даниела Петкова – Ванкова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
113 РМЛ21-ТД26-79/14.01.2021 Васил Иванов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
114 РМЛ21-ТД26-77/14.01.2021 Сергей Апостолов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
115 РМЛ21-ГР94-43/13.01.2021 Соня Сайменова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
116 РМЛ21-ТД26-123/19.01.2021 Надя Попова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
117 РМЛ21-ГР94-196/27.01.2021 Росица Симеонова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
118 РМЛ21-ГР94-97/18.01.2021 Надка Мирчева жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
119 РМЛ21-ТД26-168/22.01.2021 Мария Микова жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
120 РМЛ21-ГР94-35/13.01.2021 Доротея Димитрова жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
121 РМЛ21-ТД26-100/14.01.2021 Ивелина Стоева ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
122 РМЛ21-ТД26-66/13.01.2021 Йоан Петков ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
123 РМЛ21-ГР94-209/28.01.2021 Кристина Харизанова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
124 РМЛ21-ГР94-52/13.01.2021 Мариян Механджийски ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, до магазин “Фантастико”, след автобусна спирка, посока “Център” след подстъпа за зареждане
125 РМЛ21-ТД26-133/19.01.2021 Людмила Христова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, до магазин “Фантастико”, след автобусна спирка, посока “Център” след подстъпа за зареждане
126 РМЛ21-ГР94-241/29.01.2021 Мариела Симеонова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, до магазин “Фантастико”, след автобусна спирка, посока “Център” след подстъпа за зареждане
127 РМЛ21-ГР94-106/19.01.2021 Капка Цанова кв. “Горубляне”, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
128 РМЛ21-ГР94-109/19.01.2021 Еделина Илиева кв. “Горубляне”, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
129 РМЛ21-ГР94-237/29.01.2021 Цвета Христова кв. “Горубляне”, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
130 РМЛ21-ТД26-114/18.01.2021 Ваня Колева кв. “Горубляне”, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
131 РМЛ21-ГР94-238/29.01.2021 Цветелина Николова кв. “Горубляне”, бул. „Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)

 

 

 

 

 

  1. СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2021 г.

 

№ по ред Вх. Заявител Място за извършване на търговската дейност
1 РМЛ21-ГР94-76/14.01.2021 Григор Иванов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
2 РМЛ21-ГР94-75/14.01.2021 Атанас Петров ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”

 

 

Търговците с неуважени желания за посоченото от тях място за извършване на продажба на мартеници, при желание от тяхна страна могат да бъдат пренасочени на останалите свободни места от Заповед № РМЛ21-РД09-27/04.02.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“.

 

  1. СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2021 г.

 

№ по ред Вх. Заявител Място за извършване на търговската дейност
1 РМЛ21-ГР94-145/21.01.2021 Каменка Младенова ж.к. „Младост 1″, ул. „Методи Андонов”, до бл.64

 

23:16 | 10.02.21 | Съобщения