Съобщения

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-ми МАРТ”

№ по ред Вх.№ Заявител Адрес
1 РМЛ19-ГР94-608/21.02.2019 Христо Георгиев Георгиев ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
2 РМЛ19-ГР94-606/21.02.2019 Галя Христова Калчева ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
3 РМЛ19-ГР94-605/21.02.2019 Александър Иванов Калчев ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
4 РМЛ19-ГР94-570/19.02.2019 Илиян Георгиев Геров ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Център”
5 РМЛ19-ГР94-624/22.02.2019 Веса Крумова Балинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
6 РМЛ19-ГР94-263/24.01.19 г. Дария Николаева Ангелова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
7 РМЛ19-ГР94-286/25.01.19 г. Николай Братоев Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
8 РМЛ19-ГР94-239/23.01.19 г. Снежана Огнянова Асенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
9 РМЛ19-ГР94-555/18.02.2019 Борислава Николаева Стефанова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
10 РМЛ19-ГР94-571/19.02.2019 Илиян Георгиев Геров ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
11 РМЛ19-ГР94-622/22.02.2019 Иванка Крумова Трайкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
12 РМЛ19-ГР94-623/22.02.2019 Димитър Крумов Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
13 РМЛ19-ГР94-625/22.02.2019 Крум Иванов Николов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
14 РМЛ19-ГР94-626/22.02.2019 Гергина Стефанова Коцева ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
15 РМЛ19-ТД26-463/28.02.2019 “Елма 57” ЕООД ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
16 РМЛ19-ГР94-541/15.02.2019 Борис Борисов Найденов ж.к.”Младост 1″, бул.”Цариградско шосе”, автобусна спирка “Окръжна болница”, посока “Младост”
17 РМЛ19-ТД26-439/26.02.2019 “ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕФ СА” ЕООД; ЕИК 200961484 ж.к.”Младост 1″, автобусна спирка “Окръжна болница”, локално платно между изходите на двата подлеза
18 РМЛ19-ГР94-533/14.02.2019 Десислва Кирилова Ценова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
19 РМЛ19-ГР94-494/11.02.2019 Добринка Стефанова Кирилова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
20 РМЛ19-ГР94-493/11.02.2019 Кристина Бойкова Костадинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
21 РМЛ19-ГР94-488/11.02.2019 Борис Георгиев Асенов ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
22 РМЛ19-ГР94-554/18.02.2019 Мария Борисова Петрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
23 РМЛ19-ГР94-656/28.02.2019 Христина Николинова Славчова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
24 РМЛ19-ГР94-659/28.02.2019 Зафир Нанов Славчов ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, автобусна спирка “Бл.43”, посока “Център”, (извън обхвата на спирката)
25 РМЛ19-ГР94-489/11.02.2019 Лидия Цветанова Асенова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, на тротоара до автобусна спирка “Бл.43”, посока “Младост”, (извън обхвата на спирката)
26 РМЛ19-ГР94-657/28.02.2019 Стойна Жорова Иванова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, на тротоара до автобусна спирка “Бл.43”, посока “Младост”, (извън обхвата на спирката)
27 РМЛ19-ГР94-658/28.02.2019 Виолета Нанова Иванова ж.к.”Младост 1″, бул.”Александър Малинов”, на тротоара до автобусна спирка “Бл.43”, посока “Младост”, (извън обхвата на спирката)
28 РМЛ19-ГР94-575/19.02.2019 Пролетка Боянова Мишева ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, пред бл.45
29 РМЛ19-ГР94-391/31.01.19 г. Борис Костадинов Костадинов ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
30 РМЛ19-ГР94-367/30.01.19 г. Габриела Крумова Костадинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
31 РМЛ19-ГР94-432/05.02.19 г. Петър Йорданов Принов ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
32 РМЛ19-ГР94-462/07.02.2019 Цветан Василев Сотиров ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
33 РМЛ19-ГР94-470/08.02.2019 Лилия Иванова Яначкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
34 РМЛ19-ГР94-471/08.02.2019 Кристиян Иванов Яначков ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
35 РМЛ19-ГР94-475/08.02.2019 Теодора Бориславова Ненкова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
36 РМЛ19-ГР94-487/11.02.2019 Божидар Руменов Чинчиров ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
37 РМЛ19-ГР94-525/14.02.2019 Марияна Веселинова Димитрова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
38 РМЛ19-ГР94-569/19.02.2019 Генка Йовчева Георгиева ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
39 РМЛ19-ГР94-477/08.02.2019 Каменка Михайлова Младенова ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
40 РМЛ19-ГР94-476/08.02.2019 Стела Ангелова Младенова ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
41 РМЛ19-ГР94-500/12.02.2019 Лилия Трифонова Бишурова ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
42 РМЛ19-ГР94-569/19.02.2019 Генка Йовчева Георгиева ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
43 РМЛ19-ГР94-633/22.02.2019 Атанас Петков Кирчев ж.к.”Младост 1″, ъгъла с бул.”Андрей Сахаров” и ул.”Методи Андонов”, от страната на пазар “Младост 1”
44 РМЛ19-ГР94-109/18.01.19 г. ЕТ “Пламен Атанасов -73” ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, от ъгъла на бл.74А до изхода на асансьора за метрото
45 РМЛ19-ГР94-281/25.01.19 г. Снежина Красимирова Стоева жк “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост”
46 РМЛ19-ГР94-562/18.02.2019 Венислав Иванов Иванов жк “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост”
47 РМЛ19-ГР94-587/19.02.2019 Габриела Ангелова Пенева жк “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост”
48 РМЛ19-ГР94-181/18.01.19 г. Лидия Стоянова Аризанова жк “Младост 1”, бул.”Андрей Сахаров”, автобусна спирка „Пазар Младост 1”,  посока  “Младост”
49 РМЛ19-ГР94-580/19.02.2019 Георги Костадинов Асенов жк “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
50 РМЛ19-ГР94-585/19.02.2019 Иванка Георгиева Пенева жк “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
51 РМЛ19-ГР94-509/12.02.2019 Еделина Георгиева Илиева жк “Младост 1”, ул. “Методи Андонов”, до бл.64
52 РМЛ19-ГР94-567/19.02.2019 Борислава Георгиева Димитрова ж.к.”Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров – Балан”, пред “РУМ”
53 РМЛ19-ГР94-532/14.02.2019 Венка Василева Тодорова жк “Младост 2″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад.Ал.Теодоров – Балан”, пред бл.204
54 РМЛ19-ГР94-531/14.02.2019 Венка Василева Тодорова ж.к.”Младост 3″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Акад. Ал.Теодоров Балан”, пред бл.314
55 РМЛ19-ГР94-416/04.02.19 г. Таня Бойкова Атанасова жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, авт.сп.”144 СУ”, посока “Център”, срещу бл.305, пред магазин “Кауфланд” (извън обсега на спирката)
56 РМЛ19-ГР94-414/04.02.19 г. Николина Костадинова Димитрова жк “Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, авт.сп.”144 СУ”, посока “Център”, срещу бл.305, пред магазин “Кауфланд” (извън обсега на спирката)
57 РМЛ19-ТД26-285/07.02.2019 “Елма 57” ЕООД ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Община Младост”, посока “Младост”, пред бл.342 (извън обхвата на спирката)
58 РМЛ19-ГР94-424/04.02.19 г. Димитър Бойков Атанасов ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
59 РМЛ19-ГР94-417/04.02.19г. Алексия Илиева Атанасова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
60 РМЛ19-ГР94-204/22.01.19 г. Даринка Тодорова Велчева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
61 РМЛ19-ГР94-537/15.02.2019 Анета Димитрова Димитрова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
62 РМЛ19-ГР94-517/13.02.2019 Весна Ангелова Ангелова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
63 РМЛ19-ГР94-516/13.02.2019 Силвия Христова Палийска ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
64 РМЛ19-ГР94-579/19.02.2019 Ивелина Ивайлова Иванова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, пред ТЦ “Кондор”
65 РМЛ19-ГР94-453/07.02.2019 Надя Бориславова Георгиева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
66 РМЛ19-ГР94-474/08.02.2019 Стефка Станиславова Георгиева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
67 РМЛ19-ГР94-472/08.02.2019 Ани Петрова Иванова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
68 РМЛ19-ГР94-473/08.02.2019 Борка Георгиева Георгиева ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
69 РМЛ19-ГР94-518/13.02.2019 Радослава Николаева Душкова – Николова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
70 РМЛ19-ГР94-609/21.02.2019 Александър Ангелов Пальов ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, до 25 ДКЦ
71 РМЛ19-ГР94-565/19.02.2019 Борислава Георгиева Димитрова ж.к.”Младост 3″, ул.”Филип Аврамов”, автобусна спирка “Бл.350”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
72 РМЛ19-ГР94-415/04.02.19 г. Николай Костадинов Димитров жк “Младост 3”, до бл.318, срещу магазин “Фантастико”
73 РМЛ19-ГР94-384/31.01.19 г. Емил Стоянов Русков жк “Младост 3”, до бл.318, срещу магазин “Фантастико”
74 РМЛ19-ГР94-461/07.02.2019 Даниела Борисова Сотирова жк “Младост 3”, до бл.318, срещу магазин “Фантастико”
75 РМЛ19-ГР94-586/19.02.2019 Иванка Георгиева Пенева жк “Младост 3”, до бл.318, срещу магазин “Фантастико”
76 РМЛ19-ГР94-408/01.02.19 г. Мирослав Иванов Василев ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
77 РМЛ19-ГР94-387/31.01.19 г. Емил Стоянов Русков ж.к.”Младост 3″, до бл.349, срещу магазин “ДАР”
78 РМЛ19-ГР94-540/15.02.2019 Живко Йорданов Радев ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
79 РМЛ19-ГР94-454/07.02.2019 Мария Георгиева Георгиева ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
80 РМЛ19-ГР94-566/19.02.2019 Борислава Георгиева Димитрова ж.к.”Младост 3″, ул.”Свето Преображение”, пред пазар “Мания”
81 РМЛ19-ГР94-604/21.02.2019 Мариана Цокова Конова жк “Младост 4″, ул.”Филип Аврамов”, авт.сп. “ТЕЦ”, бл.431 (извън обхвата на спирката)
82 РМЛ19-ГР94-603/21.02.2019 Мирослав Марианов Конев жк “Младост 4″, ул.”Филип Аврамов”, авт.сп. “ТЕЦ”, бл.431 (извън обхвата на спирката)
83 РМЛ19-ГР94-542/15.02.2019 Димитър Емилов Манолов жк “Младост 4”, до бл.411
84 РМЛ19-ГР94-397/01.02.19 г. Силвия Методиева Методиева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
85 РМЛ19-ГР94-386/31.01.19 г. Емил Стоянов Русков ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
86 РМЛ19-ГР94-202/22.01.19 г. Людмила Бориславова Иванова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
87 РМЛ19-ГР94-159/17.01.19 г. Ивайло Николов Ангелов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
88 РМЛ19-ГР94-619/21.02.2019 Цветан Григоров Кузманов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
89 РМЛ19-ГР94-607/21.02.2019 Александър Ангелов Пальов ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
90 РМЛ19-ГР94-595/21.02.2019 Милен Петров Григоров ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
91 РМЛ19-ГР94-543/15.02.2019 Николина Данчева Манолова жк “Младост 4″, ул.”Филип Аврамов”, авт.сп. “131 СУ”, пред пазара (извън обхвата на спирката)
92 РМЛ19-ГР94-403/01.02.19 г. Цветанка Мехайлова Китова жк „Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред магазин „345”, (извън обсега на спирката)
93 РМЛ19-ГР94-428/05.02.19 г. Цветелина Панчева Георгиева жк „Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред магазин „345”, (извън обсега на спирката)
94 РМЛ19-ГР94-534/14.02.2019 Веселка Христова Ценова жк „Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред магазин „345”, (извън обсега на спирката)
95 РМЛ19-ГР94-505/12.02.2019 Валентин Евтимов Димитров жк „Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред магазин „345”, (извън обсега на спирката)
96 РМЛ19-ГР94-629/22.02.2019 Мариян Христов Митев жк „Младост 4”, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред магазин „345”, (извън обсега на спирката)
97 РМЛ19-ГР94-564/19.02.2019 Борислава Георгиева Димитрова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред бл.448 (извън обсега на спирката)
98 РМЛ19-ГР94-552/18.02.2019 Димитър Иванов Димитров ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, пред бл.448 (извън обсега на спирката)
99 РМЛ19-ГР94-344/29.01.19 г. Георги Димитров Келепов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, посока “Център”, от страната на бензиностация “Лукойл”
100 РМЛ19-ГР94-287/25.01.19 г. Соня Иванова Белинска ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, посока “Център”, от страната на бензиностация “Лукойл”
101 РМЛ19-ГР94-413/04.02.19 г. Николай Костадинов Димитров ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
102 РМЛ19-ГР94-412/04.02.19 г. Борис Славчев Янков ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
103 РМЛ19-ГР94-410/01.02.19 г. Светослав Николаев Андонов ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
104 РМЛ19-ГР94-396/01.02.19 г. Силвия Методиева Методиева ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
105 РМЛ19-ГР94-311/28.01.19 г. Пенка Христова Христова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
106 РМЛ19-ГР94-312/28.01.19 г. Ивелина Свиленова Огнянова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
107 РМЛ19-ГР94-104/14.01.19 г. Мина Цветкова Рановска ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
108 РМЛ19-ГР94-469/08.02.2019 Таня Георгиева Ангелова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
109 РМЛ19-ГР94-596/21.02.2019 Бистра Димитрова Борисова ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
110 РМЛ19-ГР94-554/18.02.2019 Димитър Иванов Димитров ж.к.”Младост 4″, бул.”Александър Малинов”, Метростанция “Бизнес парк”, изхода към офис на АД “Софийска вода”
111 РМЛ19-ГР94-630/22.02.2019 Йонданка Любенова Васева жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, авт.сп. до бл. 437, ресторант “Рибката”, извън обхвата на спирката
112 РМЛ19-ГР94-411/04.02.19 г. Виолета Георгиева Йосифова жк “Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, авт.сп. до бл. 437, ресторант “Рибката”, извън обхвата на спирката
113 РМЛ19-ГР94-160/17.01.19 г. Радко Николов Ангелов ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
114 РМЛ19-ГР94-105/14.01.19 г. Марийка Петрова Цветанова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
115 РМЛ19-ГР94-601/21.02.2019 Василка Димитрова Ботева ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
116 РМЛ19-ГР94-578/19.02.2019 Ивелина Ивайлова Иванова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
117 РМЛ19-ГР94-382/31.01.19 г. Георги Калинов Димов ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
118 РМЛ19-ГР94-504/12.02.2019 Валентин Евтимов Димитров ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка срещу магазин “Фантастико”, посока “Младост” (извън обхвата на спирката)
119 РМЛ19-ГР94-556/18.02.2019 Райна Методиева Георгиева жк “Младост 4″, ул.”406”, авт.сп. “Бл.465”, посока “Околовръстен път” (извън обхвата на спирката)
120 РМЛ19-ГР94-309/28.01.19 г. Цвета Велинова Христова кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
121 РМЛ19-ГР94-168/17.01.19 г. Ваня Рангелова Колева кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
122 РМЛ19-ГР94-582/19.02.2019 Краси Хариев Яворов кв. “Горубляне”, бул.”Самоковско шосе”, автобусна спирка „Център”, пред кметството (извън обхвата на спирката)
123 РМЛ19-ГР94-194/21.01.19 г. Захарина Илиева Яворова Кв.Горубляне, бул. “Самоковско шосе”, автобусна спирка “Център”, пред читалището / извън обхвата на спирката/

 

Списък

11:21 | 05.03.19 | Съобщения