Спорт

 • Многофункционална спортна площадка
  ж.к. Младост 1, зад блок 69, срещу ул. „А. Ляпчев”
  Собственост:

  Публична общинска собственост

  № АОС и УПИ

  1049/2810.2004
  УПИ ІІ, кв.16 за озеленяване и спорт- 1578 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  Търси се инвеститор

  Площадката е в добро състояние, настилка асфалт, спортни съоръжения по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на корт, тенис на маса. Ограда ажурна два метра височина.

  Достъп:

  Свободен достъп

 • Спортна площадка за тенис на корт
  ж.к. Младост 2, зад блок 207, до 39 СУ „Петър Динеков”,
  Собственост:

  Частна общинска собственост

  № АОС и УПИ

  108/21.01.1997

   

  УПИ VІІ,с режим ТГО, кв.6

  521 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  Предстои мотивирано предложение от СК „Авантаж” за отдаване под наем. Площадката е в добро състояние, тревно покритие за тенис на корт, ограда ажурна – 4 метра височина.

  Достъп:

  На този етап е на свободен достъп

 • Спортна площадка за футбол
  ж.к. Младост 3, между блок 356/357
  Собственост:

  Частна общинска собственост

  № АОС и УПИ

  286/17.11.1997 г.
  УПИ ІІІ, за озеленяване и спорт, кв. 16
  989 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  Предстои мотивирано предложение за отдаване под наем на ФК „Младост-2015”.
  Площадката е в задоволително състояние, тревно покритие за ремонт, масивна четири метрова ограда.

  Достъп:

  На този етап е на свободен достъп, но предстои отдаване под наем

 • Спортна площадка за тенис на корт
  ж.к. Младост 3, в парка пред районната администрация
  Собственост:

  Публична общинска собственост

  № АОС и УПИ

  998/12.11.2003 г.
  УПИ ІІІ, -парк, спорт и атракции, кв.7
  623 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  Предстои реновиране на настилка с нов шамод, почистване, валиране. Ажурна ограда до четири метра височина.

  Достъп:

  Свободен достъп

 • Спортна площадка за футбол
  ж.к. Младост 3, зад блок 310, срещу бл.310, бул.” А.Малинов”
  Собственост:

  Частна общинска собственост

  № АОС и УПИ

  433/25.08.1998г.
  УПИ ІІ, за озеленяване и спорт, кв.10
  1074 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  СК.„Лакрос – нинджас”
  Предстои цялостно изграждане на спортната площадка, подмяна на ажурна ограда

  Достъп:

  Предстои отдаване под наем

 • Многофункционална спортна площадка
  ж.к. Младост 4, срещу бл. 442 и ул. „Самара”
  Собственост:

  Публична общинска собственост

  № АОС и УПИ

  1006/21.11.2003г.
  УПИ ІІ, за озеленяване и спорт, кв.16
  1178 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  ДФА „Комета”, предстои реконструкция и реновиране на спортната площадка, настилка асфалт, ограда ажурна до 2 метра височина.

  Достъп:

  Предстои отдаване под наем

 • Многофункционална спортна площадка
  ж.к. Младост 1А, между бл.526/527
  Собственост:

  Частна общинска собственост

  № АОС и УПИ

  613/09.09.1999г.
  УПИ ХІІ, за озеленяване и спорт, кв.2
  946 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Р-н Младост
  Търси се инвеститор
  Реновиране на спортната площадка, ограда масивна до четири метра височина. Тревно покритие, което е за ремонт. Смяна на спортни съоръжения.

  Достъп:

  Свободен достъп

 • /кв. 39, УПИ І/ с площ около 18 600 кв м., отреден за спорт и озеленяване
  кв. Горубляне, ул. „Цветна градина” и ул. „Владичина поляна”
  Собственост:

  Публична общинска собственост

  № АОС и УПИ

  1048/21.10.2004г.
  УПИ І, за озеленяване и спорт, кв.39
  18 355 кв.м.

  Стопанисва се от /по договор/:

  Предстои отдаване на футболен клуб

  Достъп:

  Свободен достъп