Новини

Среща с домоуправителите на блок 11 в ж.к. „Младост“

На 09.07.2019 г. в 17:00 ч. в кабинета на ВрИД Кмет арх. Румен Русев в сградата на СО район „Младост“, се състоя среща с домоуправителите на блок 11 в ж.к. „Младост 1“.  Инициативата е на арх. Русев, във връзка с влязло в сила решение на Столичния общински съвет от 26.07.2018 г. за промяна статута на имот находящ се в непосредствена близост до блок 11 в ж.к. „Младост – 1“, за който е имало идея да бъде използван за построяване на сграда, тип високо строителство.

От миналия месец имотът от частна собственост, преминава в общинска и това се случва благодарение на обещание дадено от арх. Русев, на възпротивилите се миналата години живущи в блок 11 и околните блокове на идеята за високо строителство на посоченото място.

Срещата имаше за цел да бъде чуто мнението на гражданите по какъв начин си представят да бъде оползотворено пространството, така че да е в полза на живущите.

Поканените домоуправители като представляващи жителите на болк 11 изразиха благодарността си за тази възможност и запознаха арх. Русев със своите предложения за предназначението на имота.

Оказа се, че идеята на гражданите и тази на арх. Русев са много сходни и всички заедно стигнаха до предложението на указаното място да бъде построен обществен паркинг, който да бъде на няколко нива и с построяването, на който ще се облекчи съществено паркирането в района, което към днешна дата е изключително затруднено. Друга част от терена ще бъде облагородена, чрез озеленяване. Така жителите ще могат да се радват и на по-приятна и зелена околна среда.

Срещата премина в уточнване на детайли важни за живущите като височина на постройката, условия за ползване от живущите в блок 11 и околните блокове и други важни неща. Арх. Русев пое ангажимент към господата, че ще се направи последваща среща, веднага щом има повече развите по въпроса, като например след съзадаване на идеен проект на съоражението.

Домоуправителите от своя страна заявиха готовността си да предадат цялата информация на жителите във входовете, за които отговарят и да съберат мнения по представения в последствие проект.

Арх. Русев изрази надеждата си всичко обсъдено да може да се осъществи във възможно най-кратки срокове и в най-доброто качество на изпълнение.

Строителството ще се осъществи, чрез публично-частно партньорство и ще бъде направено изцяло съобразявайки се с всички нормативни изисквания и естетически категории.

Това гражданите на район „Младост“ да живеят в по-добра, по-зелена, по-подредена среда е основен приоритет на ВрИД Кмет арх. Русев и поради тази причина той приветства подобни срещи, в които да може да чуе мнението на гражданите и да опита да реализира по най-добрия начин идеите им за младия, модерен и мъдър район на столицата – район „Младост“.

16:22 | 10.07.19 | Новини