Събития

Среща с посланика на Република Молдова – г-н Стефан Горда

Д-р Цвета Авджиева и посланикът на Република Молдова – г-н Стефан Горда проведоха среща, в сградата на СО-район “Младост”, на която обсъдиха бъдещи съвместни инициативи. Акцент по време на дискусията, между местната власт и молдовското представителство, се постави върху осъществяването на обмен в сферата на образованието, културата, здравеопазването и бизнеса, както и за евентуалното бъдещо побратимяване между район “Младост” и един от кварталите на Кишенев. В заключение, д-р Авджиева сподели пред г-н Горда, че районната администрация работи усилено за приобщаването и интегрирането на бесарабските българи, които живеят на територията на Младост.

14:35 | 21.03.16 | Събития