Съобщения

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-МИ МАРТ СЕ УДЪЛЖАВА

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ!
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-МИ МАРТ, СЕ
УДЪЛЖАВА, ПОРАДИ НАЛИЧНИ СВОБОДНИ МЕСТА ОТ 27.02.2018Г. ДО 02.03.2018Г. ВКЛ.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕД 02.03.2018Г. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

12:00 | 27.02.18 | Съобщения