Съобщения

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ СЕ УДЪЛЖАВА

На вниманието на търговците!

Срокът за подаване на заявления за продажба на мартеници се удължава, поради налични свободни места от 08.02.2018г. до 16.02.2018г.

Начална дата за извършване на търговия не по – рано от 23.02.2018г.

Заявления след 16.02.2018г. няма да се приемат!!!

9:24 | 09.02.18 | Съобщения