Съобщения

Срок за подаване на заявления за продажба на мартеници и валентинки.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ,

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 13.01.2021 Г. ДО 29.01.2021 Г.

 

ПРЕДИ ПОДАВАНЕТО ИМ НА ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ЗАВЕРЯВАТ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА ОТДЕЛ РКТД, СЛЕД ОБАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ  ТЕЛЕФОНИ  623, 621 И 622 ОТ ТЕЛЕФОННИЯТ АПАРАТ, НАМИРАЩ СЕ В ЦЕНТРАЛНОТО ФОАЙЕ (ДО ОХРАНАТА).

15:53 | 12.01.21 | Съобщения