ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ,

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 19.01.2023 Г. ДО 01.02.2023 Г.,

В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 Ч. ДО 17,00 Ч.