ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 14.02.2024 г. ДО 29.02.2024 г., В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ч. ДО 17,00 ч.