Район „Младост“ СО напомня, че в срок до 23.12.2021г. включително могат да се подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg относно проект за план за регулация и застрояване в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

Заключителната дискусия по процедурата за обществено обсъждане ще се проведе онлайн на 12.01.2022г. от 17.30ч.

Линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc9af4c5b93cedc9474543ba4c6eb0dbf