„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е инициатива, отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. И тази година ще подкрепяме иновативните идеи с кауза на младите хора на София“ – обяви Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община.
Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж, на възраст от 15 до 29 г., който живее на територията на София.

Записването стартира днес, 1 март, и ще продължи до края на месеца. Включването в инициативата се случва електронно чрез подаване на информационна карта и декларация за съгласие за обработване на лични данни на e-mail – mladi@sofia.bg.

През 2023 г. младите хора ще могат да избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“;
Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“;
Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“;
Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia.
Освен в мотивационни сесии, водени от ментори, участниците в третото издание на инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти.

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още – организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.
“Академията” ще финансира проекти в размер до 5 000 лв. като стимулира работата в екип и обмяната на опит.

Обучителните занимания (менторски сесии/практики и лекции) ще се провеждат от април до май, а одобрените за финансиране младежки проекти ще се реализират в периода юни – ноември 2023 г.

Пълната информация за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 и реализираните проекти през 2021 и 2022 г. е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg