Съобщения

Стартира транспортна услуга за лица с увреждания по проект “Независим живот”

От 27.03.2017 г. стартира транспортната услуга по проект „Съпричастност за независим живот“- всички потребители с включена транспортна услуга по договор могат да дават заявки за специализиран транспорт на тел.02/877 71 38 – диспечер.

Лица с увреждания, с постоянен адрес на територията на район „Младост“ могат да подават документи за включване в проекта, за предоставяне на транспортна услуга.

Документи се приемат  от 27.03.2017 г., като образците на документите за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на район „Младост“ (https://mladost.bg) или ще се предоставят на кандидатите в деловодството на район „Младост“. Приемането на документи е всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 в деловодството на район „Младост“.

Допълнителна информация на телефон 02/877 71 38 – диспечер

1:13 | 23.03.17 | Съобщения