Новини

Старт на програмата “Детско полицейско управление“ в район “Младост”

 

В 82 ОУ „Васил Априлов“ в кв. “Горубляне” бе поставено началото на една интересна обществено-полезна инициатива, наречена “Детско полицейско управление“.

 

.

Тази програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап, като идеята е децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за:

– опазване на своя живот и този на приятелите си;

– справяне в трудни ситуации

– у дома, в училище, на улицата, в планината;

– научаване на права и отговорности пред обществото;

– работа в екип, уважение и толерантност към различните.


Вр.И.Д. кметът на район “Младост” арх. Русев, приветства децата за ентусиазма, с който се включиха от първия ден в програмата. Също така поздрави комисар Ани Петрова – началник на 07 РУ-СДВР, за инициативата и за удачния избор на възрастов диапазон на децата, в който те градят отношението си към света, могат да бъдат възпитавани на респект към закона и работата на полицията. Евелина Станчева – началник отдел “Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“, заедно с директора на 82 ОУ – г-н Ганчев, поеха ангажимент да мултиплицират тази програма и в останалите училища в район “Младост”.
Всички се надяваме, че един от градивните ефекти на тази програма, да е намаляването на дребното хулиганство и противообществени прояви, като чупенето на пейки, люлки, лампи и друго обществено имущество.

11:45 | 03.10.18 | Новини