Отчети

Стикиране и репатриране на автомобили

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на разпоредбите за стикиране и репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства, искаме да Ви уведомим, че от началото на 2017 г. до настоящия момент комисия от служители на Район “Младост”, 7 РУП и Столичен инспекторат е стикирала 178 автомобила. 87 са били премахнати от собственика, а за 43 се е наложило принудително репатриране. За останалите текат законови срокове, след изтичане, на които също ще се премине към репатриране.

Тъй като паркоместата в район “Младост” са крайно недостатъчни, моля подавайте сигнали за автомобили, за които имате съмнения, че са излезли от употреба, за да бъдат проверени от Комисията.

В приложените снимки може да проверите дали автомобил, за който сте подали сигнал е бил стикиран до настоящия момент.

18:30 | 06.11.17 | Отчети