Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 25.02.2022 г. Столична община въвежда електронната услуга – виртуална детска кухня.
Всички абонати на Детска кухня-р-н „Младост“ ще заявяват и закупуват купоните си за м. април и всеки следващ месец само онлайн, чрез платформата: https/vk.uslugi.io/
Платформата ще бъде отворена за регистрация от 25.02.2022 г.
За да можетае да закупите купони за м. април – 2022г., е необходимо да направите вашата регистрация в платформата, след което тя да бъде потвърдена в офиса на Детската кухня в петдневен срок!
Ако този срок не бъде спазен, регистрацията ви ще се анулира автоматично!
За да спазим сроковете, регистрацията и потвърждаването, ще се извършат по определен, задължителен график.

График за регистрация на абонати по раздавателни пунктове:
*Раздавателен пункт №29/Бивше ОДЗ №29/ 25.02.2022г
*Раздавателен пункт №11/ДГ №11 Мики Маус/ 26.02.2022г
* Раздавателен пункт №75/ ДГ №75-Сърчице/ 27.02.2022г.
* Раздавателен пункт №186/ ДГ №186-Деница / 28.02.2022г.
* Раздавателен пункт №59/ ДГ №59 – Елхица/ 01.03.2022г.
* Раздавателен пункт №56/ ДГ №56 – Здравец / 02.03.2022г.
* Раздавателен пункт №188/ДГ №188 – Вяра, Надежда, Любов/ 03.03.2022г.
* Раздавателен пункт №76/ ДГ №76 – Сърничка / 04.03.2022г.
Въведете коректно раздавателния пункт, който е отбелязан в абонаментната ви карта.

След като сте направили регистрацията си в платформата, следва потвърждаването и в офиса на Детска кухня, от 8.30ч. до 12.30ч. по определен график.

Потвърждаването ще се извърши само срещу представяне на абонаментната ви карта!!!

Родителите, които са регистрирали основание за ползване на намаление от стойността на купоните, освен абонаментна та си карта трябва да представят и:
1.За деца с един родител – копие на акта за раждане на детето.
2.За многодетни родители /с три и повече деца/ – копия на актовете за раждане на децата в семейството.
3.За деца, с родители, които са редовни студенти и докторанти – копие на акта за раждане на детето, копие на уверение от Университета.
4.За деца, на които единият от родителите е с над 71%, трайно намалена работоспособност – копие на акта за раждане на детето и копие на протокола от ТЕЛК.
5.За деца с медицинска експертиза за 50 и над 50%, намалени възможности за социална адаптация – копие на акта за раждане на детето и копие на медицинския документ /експертно решение/.

График за потвърждаване на регистрираните абонати:
* Раздавателен пункт №29 /Бивше ОДЗ №29/ 28.02.2022г.
* Раздавателен пункт №11 /ДГ №11 – Мики Маус/ 01.03.2022г.
* Раздавателен пункт №75 /ДГ №75 – Сърчице/ 01.03.2022г.
* Раздавателен пункт №186 /ДГ №186 – Деница / 02.03..2022г.
* Раздавателен пункт №59 /ДГ №59 – Елхица/ 04.03.2022г.
* Раздавателен пункт №56 /ДГ №56 – Здравец / 07.03.2022г.
* Раздавателен пункт № 188/ДГ №188 – Вяра, Надежда, Любов/ 08.03.2022г.
* Раздавателен пункт №76/ ДГ №76 – Сърничка / 09.03.2022г.

Потвърждаването се извършва еднократно!!!

Всички регистрирани и потвърдени абонати ще могат да заявят и закупят купоните си за м. АПРИЛ-2022г. чрез електронната платформа: /https/vk.uslugi.io//
от 10.03.2022г. – до 20.03.2022г/вкл./

Ако срещнете затруднения, можете да позвъните в офиса на Детска кухня всеки работен ден от 9.30 до 12,30ч., на тел. 02/874-50-08, за да ви окажем съдействие!