Обявление по ЗУТ

Столична община - район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ21-РА50-9/23.07.2021г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ21-РА50-9/23.07.2021г. на Главен архитект на район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ XV-1915 и УПИ XVI-1916, кв. 55, м. Горубляне, район „Младост“ СО.